Szamanizm

Szamanizm jest jedną z najstarszych form kontaktu z rzeczywistością niewidzialną. Niegdyś wierzono, że duchy istnieją realnie i posiadają moc. Często żyjący przez nieświadomość lub łamanie tabu dostawali się pod ich negatywny wpływ. Bywało też, że duchy złe, lub takie, które nie wiedziały, że są umarłymi, przez dążenie do niedostępnego dla nich świata żywych, powodowały choroby, wypadki i opętania.

Kontakty świata żywych i umarłych były bardzo niebezpieczne. Człowiek widzący i słyszący duchy pośredniczył w kontaktach z nimi. To właśnie szaman.
Aby poradzić sobie z istotami z innych światów, musiał rozwinąć swój własny sposób postępowania. Nie był kapłanem, jego dar wiązał się z umiejętnością przekraczania własnych ograniczeń psycho-fizycznych. W ten sposób uzyskiwał moc osobistą i uczył się kontaktów z niewidzialnym wymiarem rzeczywistości.

Przyczyn obecnego zainteresowania szamanizmem, tzw. neoszamanizmu, należy szukać w tęsknocie za pierwotnym, silnym doświadczeniem metafizycznym. Potrzeba prawdziwego przeżycia o charakterze mistycznym przyciąga ludzi do rytuałów szamańskich znanych ze starych kultur.

Tworząc nasze opowieści czerpaliśmy z tradycji i wierzeń syberyjskich, jednak oryginalne historie były prostsze, bardziej surowe i mniej „psychologiczne”.

Na stronie zamieściliśmy przykładowe materiały źródłowe, by mógł Was owiać szamański duch. Zapraszamy do źródeł.

Dodaj komentarz