Rozwój we dwoje

Wszyscy zmieniamy się całe życie, nie tylko fizycznie. Gdy zmiany zachodzą powoli, są niedostrzegalne i czasem okazuje się, że osoby w związku zmieniają się w innym tempie, lub jeszcze częściej w innym kierunku. Kiedy różnice zaczynają uwierać ludzie kiedyś bliscy są już zbyt daleko od siebie.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiły się rózne formy pracy, które mogą być wykorzystane w związkach ludzi chcących pogłębić więź, odbudować zaufanie, lub przezwyciężać negatywny wpływ różnic światopoglądu, charakteru czy temperamentu. Wszak dwoje darzących się uczuciem ludzi ma największą motywację, by przekraczać negatywne emocje, które pojawiają się czasami w każdym związku.

Rozwój we dwoje jest formą wspólnej ewolucji, towarzyszenia sobie w zmieniających się potrzebach, czy przekonaniach. To także pewien wysiłek, by włączyć te zmiany do wspólnego rozumienia związku, lub jeśli to niemożliwe przyjrzeć się jak wpływa to na życie razem. Ten wysiłek, wkład energii jest nazywany pracą nad związkiem. Kiedy nie było jeszcze terapii, coachingu, mediacji ludzie także rozwijali się we dwoje korzystając z mądrości i doświadczeń innych. Jeśli jest wzajemna sympatia, ciekawość siebie bywa, że potrzeba tylko impulsu, inspiracji lub przykładu jak to zrobić.

Narzędzia w pracy nad związkiem

Mocno rozwijający się coaching wprowadził do psychologii pojęcie narzędzi. Są to przejrzyste schematy, procesy lub zadania, które umożliwiają wyraźne dostrzeżenie obszarów wymagających zmiany oraz określić na czym ta zmiana powinna polegać by przyniosła dobre efekty i była trwała.  Narzędzia w pracy nad związkiem obejmują także komunikację, doskonalenie inteligencji emocjonalnej oraz sposoby radzenia sobie z konfliktami. Warto pamiętać, że nawet najdoskonalsze narzędzia nie zadziałają, jeśli wzajemna sympatia i zainteresowanie wygasło.

Oto sprawdzone narzędzia do pracy nad związkiem.

Stałe elementy związku

W sporcie, a już w piłce nożnej ponad wszelką wątpliwość występuje pojęcie stałych elementów gry (np rzut rożny), których ramy (kształt wyjściowy )są zawsze takie same. Podobnie w bliskich relacjach pojawiają się te same motywy. Poznając je, ich dynamikę i sposoby radzenia sobie z nimi można zwiększać satysfakcję z bycia razem. Takie mechanizmy mogą być konfliktogenne, i im poświęcamy więcej uwagi by móc je zneutralizować, ale są również mechanizmy więziotwórcze, które wypracowują wszystkie bliskie relacje.

Kiedy praca z nami jest dobrym wyborem?

Ktoś patrzący z dystansu, z zewnątrz zazwyczaj może dostrzec więcej i szybciej. Podobnie jak stomatolog, który ma umiejętności leczenia zębów, ale pomóc samemu sobie będzie miał kłopot.

Pomagamy zobaczyć jak przebiegają linie sił i wspieramy w zbudowaniu planu działania w którym każdy ma zadania do wykonania.

W pracy rozwojowej z parami wykorzystujemy różne podejścia dobierając te, które mogą dla danego związku stać się najskuteczniejszą drogą do odkrywania siebie, siebie nawzajem oraz wypracowywania nowych sposobów rozwiązywania konfliktów.

Spotykamy się na dwugodzinne sesje w Warszawie lub On line.