Laban Bartenieff Movements System

Lubię nazywać tę metodę Jogą Zachodu, gdyż odzwierciedlone są w niej idee tworzące kulturę i cywilizację Zachodu. Jej początki łączą się z opisywaniem ruchu na potrzeby tańca – inaczej niż Tai Chi (sztuki walki), Qi gong (zachowanie zdrowia), joga (rozwój duchowy).

Ucieleśnienie – świadoma ekspresja, wyrażanie emocji, odkrywanie ukrytych przekonań, zmiana schematów myślenia i reagowania – to doświadczenia możliwe dzięki Analizie Ruchu.

Spotkanie Analizy Ruchu z Terapią Tańcem i Ruchem zaowocowało rozszerzeniem zastosowania jej na pracę terapeutyczną oraz rozwojową. Celem staje się ucieleśnienie rozumiane jako wyrażanie się w pełni poprzez ciało tak, aby myśli, emocje i odczucia przejawiały się i przepływały w sposób spójny i naturalny.

Rudolf Laban w kapeluszu

Twórcą systemu Analizy Ruchu był Rudolf Laban, którego śmiało można nazwać wizjonerem. Jego podejście wyprzedzało czas, w którym przyszło mu żyć. Na szczęście uczyły się od niego osoby, które mogły  dalej rozwijały tę ideę dodając swoje doświadczenia i rozumienie ruchu na wielu poziomach. Jedną z nich była Ingmar Bartenieff, której nazwisko znalazło się jako składowa nazwy. Laban Bartenieff Movement System wciąż się rozwija dzięki pracy wielu osób. System ten obejmuje:

  • podejście somatyczne,
  • wzorce rozwojowe,
  • charakter ruchu i jego koloryt
  • intencje oraz komunikację
  • proksemikę

Ruch jest najbardziej pierwotną formą interakcji ze światem oraz odczucia siebie, własnych granic. Nieświadome treści przejawiają się spontanicznie i mimowolnie, dzięki czemu poświęcając uwagę ruchowi, obserwując go z różnych poziomów i punktów widzenia możemy odkrywać kim jesteśmy i kształtować to, kim chcielibyśmy być.

Dzięki Językowi ruchu możemy pełniej odczuwać siebie w ciele oraz wyrażać się przez ciało. W praktykach ruchowych ten proces nazywa się ucieleśnieniem.