Niekonstruktywny styl myślenia

W toku rozwoju wypracowujemy wzorce, które ułatwiają nam szybko podejmować decyzje i reagować. Psychologia jednoznacznie pokazuje, że wśród tych schematów myślenia można znaleźć także niekonstruktywne. Warto sprawdzać, czy złe samopoczucie nie jest ich pokłosiem. Przykładowe niekonstruktywne schematy myślenia:

  • Tunelowanie – jeden negatywny detal potrafi zabarwić całą sytuację. Pozytywy są ignorowane.
  • Czytanie w myślach – zakładanie, że dokładnie wiemy co mówiący chce powiedzieć. Łatwo ignorować sprostowania, bo przecież wyraźnie słyszeliśmy
  • powinienem / muszę – to podejście sprawia,że oczekujemy wiele od siebie i innych nie zastanawiając się dlaczego
  • generalizowanie – uogólnianie cechy, lub jednego zdarzenia na ocenę człowieka jako całości
  • personalizacja – branie wszystkiego do siebie
  • myślenie czarno- białe
  • Katastrofizowanie – zakładanie czarnych scenariuszy
  • rozumowanie emocjonalne – używanie aktualnej emocji do oceny powodzenia lub nie działań
  • Etykietkowanie – szybkie ocenianie i trzymanie się się tych ocen bez względu na fakty.