Strategia rozwiązywania konfliktów w związku

Często zamiast rozwiązywania stosuje się „załatwianie” konfliktów. Są to metody mało konstruktywne i w dłuższej perspektywie czasowej nie przynoszą dobrych rezultatów, nawet jeśli doraźnie wygląda na to, że problem zniknął.

 • Przekonywanie o własnej racji
 • Wymuszanie i zastraszanie wykorzystując przewagę
 • Zagadanie, zmęczenie
 • Szantaż
 • Użycie poczucia winy
 • Zamiatanie pod dywan
 • Umniejszanie i lekceważenie

Warto wykorzystywać czas w sposób budujący wzajemny szacunek i zaufanie.

Rozwiązywanie konfliktów przynosi obopólną akceptację a u osoby, która ma poczucie, że bardziej ustąpiła pojawia się pewność,że jej gest został należycie doceniony.

Optymalna strategia rozwiązywania problemów powinna składać się z następujących kroków:

 • Poszukiwanie pozytywnego podejścia, okoliczności sprzyjających rozmowie
 • Wzajemne zrozumienie się
 • Odkrycie na czym polega różnica i jak są rozłożone akcenty
 • Ustalenie kryteriów oceny co jest ważne
 • Wymyślenie jak największej ilości opcji w jaki mogłaby zostać załatwiona sporna kwestia
 • Poszukiwanie kompromisu
 • Wybór, ustalenie wszystkich ważnych elementów
 • Docenienie wkładu, gotowości do ustępstw o ile ktoś musi odpuścić