Wewnętrzne style walki i Qi gong

Style wewnętrzne to pojęcie które pojawia się w określaniu sztuk walki, w których siła bierze się nie tylko ze sprawności i siły ciała, ale także koncentracji i mocy umysłu. Zazwyczaj nazywane są w ten sposób style Tai Chi z tego względu, że przywiązują wielką wagę do filozoficznej głębi. Określenie to można spotkać także w opisie stylów Qi gong, których głównym zadaniem jest wykorzystanie odczucia Qi.

To podejście odpowiada na potrzebę głębi u osób zachodniego kręgu kulturowego, która związana jest z odczuwaniem ciała i umysłu jako całości. Aktywność mentalna połączona z aktywnością ruchową pozwala zintegrować myślenie i odczuwanie w medytacyjnym stanie uważności i obecności. Integracja ta uspokaja umysł i osadza w ciele.

Najgłębszym poziomem stylów wewnętrznych jest taoistyczna alchemia wewnętrzna, w której wyobrażenia i praca mentalna w tyglu medytacji przekształca energie ciała i umysłu. Aktywność fizyczna sprowadzona jest do minimum a główną rolę odgrywa umysł. Przykładem jednego z podstawowych procesów takiej transformacji wewnętrznej jest przekształcanie energii seksualnej w bardziej subtelną postać dzięki której można zwiększać kreatywność, pogodę ducha i poziom witalności.

Wykonując ćwiczenia Qi gong warto pamiętać o tym, że ruch powinien być powiązany z koncentracją. Jeśli będziemy wykonywać ruchy pozwalając by umysł błąkał się wśród niebieskich migdałów będzie to tylko gimnastyka.