Universal Healing Tao – system Mantaka Chia w Polsce

Universal Healing Tao to pochodzące z różnych szkół, stylów i od różnych mistrzów praktyki, które zebrał i uporządkował Mantak Chia tworząc system umożliwiający pełny rozwój na poziomie fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Poszczególne techniki uzupełniają się i wspierają. Są tam ćwiczenia ruchowe, medytacje, masaże, automasaże oraz alchemia wewnętrzna.

Mantak Chia jest Chińczykiem z Tajlandii, który część swojego życia spędził w USA. Obecnie naucza na całym świecie. Swoją wiedzę czerpał od mistrzów taoistycznych a następnie ułożył ją budując system edukacji bazujący na strukturach wypracowanych przez instytucje edukacyjne Zachodu. Dzięki temu wiedzę tę w klarowny sposób mogą przekazywać certyfikowani instruktorzy.

Universal Healing Tao jest spadkobiercą pokoleń taoistycznych mędrców i mistrzów sztuk walki.

Metody taoistyczne kojarzą się najczęściej z Tai Chi oraz sztukami walki Karate, Kung Fu,  lecz bogactwo chińskiej kultury jest nieprzebrane. W skład taoistycznych nauk wchodzi: Qi Gong, astrologia, Feng-shui – geomancja,  Tradycyjna Medycyna Chińska, akupunktura, I Ching, filozofia taoistyczna kryjąca się za znakiem yin/yang, alchemia, czy filozofia pięciu elementów.

Qigong jest jedną z gałęzi, wiedzy która służyła przede wszystkim ochronie i przywracaniu zdrowia, uzyskiwaniu długiego życia oraz rozwojowi ducha. To metoda opierająca się na obserwacji natury i stosowaniu jej najskuteczniejszych strategii.

Więcej o praktykach taoistycznych.