Różne poziomy nauk w buddyzmie: Sutra, Tantra, Dzogczen

Trzy rodzaje nauk w buddyzmie Poniższe informacje pochodzą z książki: Ewolucja zaczyna się teraz Jej autorem jest Czogjal Namkai NorbuJeden z pierwszych nauczycieli duchowej tradycji Tybetu po ll Wojnie Światowej w Europie.Książka została wydana przez Wydawnictwo Okultura. Trzy rodzaje nauk w buddyzmie korespondują z trzema bramami do stanu całkowitej doskonałości. Zróżnicowanie odpowiada różnicom w sposobie […]

Różne poziomy nauk w buddyzmie: Sutra, Tantra, Dzogczen Read More »