Dzogczen

Różne poziomy nauk w buddyzmie: Sutra, Tantra, Dzogczen

Trzy rodzaje nauk w buddyzmie Poniższe informacje pochodzą z książki: Ewolucja zaczyna się teraz Jej autorem jest Czogjal Namkai NorbuJeden z pierwszych nauczycieli duchowej tradycji Tybetu po ll Wojnie Światowej w Europie.Książka została wydana przez Wydawnictwo Okultura. Trzy rodzaje nauk w buddyzmie korespondują z trzema bramami do stanu całkowitej doskonałości. Zróżnicowanie odpowiada różnicom w sposobie […]

Różne poziomy nauk w buddyzmie: Sutra, Tantra, Dzogczen Read More »

Trzy bramy Dzogczen

Dzogczen oznacza „całkowita doskonałość”, są to nauki odkrywania najgłębszego potencjału, swojej prawdziwej natury. Nauki te pojawiają się w buddyzmie oraz bon, rdzennej religii Tybetu. Trzy bramy to sfery, przejścia z codziennego stanu umysłu do realizacji swojej prawdziwej natury. Są to: ciało, głos i umysł. Ciało wg Dzogczen składa się z żywiołów. Jeśli żywioły pozostają ze

Trzy bramy Dzogczen Read More »