Struktura świata Czterech Wielkich Szamanów

W książce „Drzewo Światów jest dziewięć bajek i nie jest to ilość przypadkowa. Cały zbiór stanowi całość, która rozrastała się naturalnie, wręcz organicznie, osiągając postać pełną i dojrzałą. Dziewięć stanowi pełnię doczesnego życia.
Pierwsza powieść to mityczny początek. Nie pamiętamy swoich narodzin, są one momentem, w którym rozpoczyna się nasz świat. Jego koniec także jest zawsze osobisty – to my umieramy. Taka też jest ostatnia baśń.
W środku znajdziemy cztery historie Czterech Wielkich Szamanów, którzy opiekują się różnymi krainami. Pomiędzy nimi podróżują ptaki, mityczni posłańcy. Z nimi związane są kolejne trzy opowieści.
Siedem to cyfra mistyczna, a duchową esencją świata Czterech Szamanów jest siedem opowieści.
To zadziwiające, ale zbiór sam urósł w taki sposób, zaś struktura ta nie była przez nas uprzednio wymyślona. Pojawiające się baśnie kolejno odkrywały przed nami tajemne ścieżki szamańskiej przestrzeni, od źródeł aż do końca.