Samotność w związku

To poczucie bywa przytłaczające, gdy żyjemy w pojedynkę. Jeśli odczuwamy samotność w związku nie tylko napełnia to nas przygnębieniem, ale odbiera siłę do pokonywania codziennych trudności.

Poczucie samotności w związku może mieć różne przyczyny:

  • Gdy to ja nie potrafię się otworzyć i szczerze wypowiedzieć co leży mi na sercu i wątrobie. Lęk jak zareaguje partner/partnerka,czy nie zostanie to wyśmiane, zlekceważone owocuje zamknięciem.
  • Gdy to partner/partnerka unika dzielenia się potrzebami, kłopotami, bólem i smutkiem. Skrywa trudne tematy i mimo naszych pytań i zainteresowania nie decyduje się ich ujawnić. Bezradność i poczucie oddzielenia owocuje poczuciem samotności.

Różne mogą być przyczyny unikania dzielenia się emocjami, potrzebami, bólem.

  • styl bycia razem (więzi) wyniesiony z domu rodzinnego
  • Strach przed ujawnianiem swoich prawdziwych uczuć wynikający z niskiego poczucia własnej wartości
  • Nieumiejętność „wytrzymywania” cierpienia drugiej osoby i towarzyszenia jej w tym
  • Słaba świadomość własnych uczuć i przez to lekceważenie i pomniejszanie uczuć innych
  • Zbytnia koncentracja na rozwiązywaniu problemów, w pracy, logistyce domowej co sprawia że na czułą otwartość brakuje przestrzeni

Jeśli sympatia do siebie jeszcze nie wygasła i wciąż macie ciekawość siebie i wzajemne przyciąganie – można znaleźć sposób wyjścia z poczucia samotności do poczucia wspólnoty, bliskości. Jeśli zaufania i wzajemnej życzliwości brakuje, droga staje się znacznie trudniejsza.

Aby przekroczyć poczucie samotności powinniście być gotowi na na szczery i otwarty kontakt dotyczący odczuć, wartości, przekonań. Pomocne jest odkrywanie wzorców więzi wyniesionych z domu rodzinnego i tego, w jaki sposób są odtwarzane w obecnym związku. Ujawnianie osobistych potrzeb i sposobów w jaki mogą być zaspokajane to pierwsze kroki do pogłębienia związku.

Nazbyt powszechna jest w związkach metoda okazywania zaangażowania poprzez wzajemne ranienie się. Warto znajdować inne sposoby okazywania więzi.

Jeśli chcecie wsparcia możecie skorzystać z cyklu sesji on line:

Bliskie spotkania – 10 spotkań pogłębiania relacji on line.