mózg jako komputer

Fala mózgowa P3b

Ponieważ nie jesteśmy w stanie przetwarzać wszystkich informacji, które do nas docierają, nasz mózg selekcjonuje je i ocenia które mogą mieć znaczenie w czasie krótszym, niż jesteśmy w stanie to sobie uświadomić.

Zdarzenia znane, niezmienne, nie angażujące są rodzajem tła, z którego mózg wybiera zdarzenia lub obiekty mogące mieć znaczenie. Na informacje tła nasz mózg reaguje określona falą elektromagnetyczną która pojawia się 200 milisekund po bodźcu. Gdy oceniamy, że widzimy coś odmiennego i być może znaczącego pojawia się 300 milisekund inna fala mózgowa, która powoduje koncentrację uwagi na tym bodźcu wyciszając inne. Ta fala elektromagnetyczna nazwana została P3b.

Badania tej reakcji, koncentracji uwagi na wybijającym się z tła zdarzeniu pokazują, że gdy informacja dotyczy nas osobiście nasz mózg reaguje (pojawia się fala P3b). Możemy być tego świadomi, ale nie musimy – ten proces jest obecny w postaci fali zarówno wtedy, kiedy wiemy dlaczego i na co reagujemy, jak też wtedy gdy bezwiednie, nie wiedząc czemu kierujemy na coś uwagę.

Zbierając wnioski, które mi się nasuwają:

  • To, co przyciąga naszą uwagę jest inne od tego co nieświadomie uważamy za zwyczajne/normalne lub ma znaczenie dla nas osobiście
  • „Branie do siebie” jest reagowaniem na bodźce, które mają dla nas znaczenie osobiste, dotyczą nas
  • Reakcja jest automatyczna i bardzo szybka. Jeśli będziemy rozwijać świadomość, aktywność kory nowej możemy uzyskiwać kontrolę nad tym co zrobimy z naszymi reakcjami
  • Głęboka zmiana myślenia o sobie może wpłynąć na co reagujemy