psyche

Czym jest osobowość i czym różni się od temperamentu

Osobowość jest zespołem psychicznych struktur, które organizują relacje ze światem oraz sobą samym/samą. Osobowość kształtuje się pod wpływem relacji z rodzicami, opiekunami oraz później na podstawie własnych doświadczeń i przemyśleń. Jej najwyraźniejszą funkcją jest poczucie „ja”, które pozwala na odróżnienie się od innych i rozwijanie własnej odrębności, indywidualności, tożsamości.

Na osobowość mamy wpływ, choć zmiany najczęściej przebiegają w sposób ewolucyjny. Dzięki temu zachowujemy ciągłość „ja”, co jest ważne dla utrzymania równowagi psychicznej. Gdy zmiany zachodzą gwałtownie potrzeba czasu by przeżyć i zintegrować doświadczenia budując „ja” niejako na nowo. Poczucie rozsypania, gdy nie wiadomo czego się trzymać świadczy właśnie o procesie dekonstrukcji. Proces ten określany jest jako dezintegracja pozytywna.

osobowość
Zaburzenia osobowości- gdy coś nie „trybi”

Trudności w relacjach ze światem, innymi ludźmi i samym/ą sobą określane są jako zaburzenia osobowości, lub osobowością dysfunkcyjną i przekształcanie ich jest zadaniem psychoterapii. Nie tylko psychoterapia jednak umożliwia transformację osobowości. Rozwój osobisty jest możliwy dzięki wielu formom pracy rozwojowej w postaci warsztatów i technik pracy indywidualnej.

Temperament jest potencjałem fizycznym, który wiąże się z dynamiką systemu nerwowego, wrażliwością na bodźce, metabolizmem ciała. Cechy osobowości często są formami wykorzystania, czy radzenia sobie z tymi potencjałami.

W ten sposób ciało wpływa na psychikę, lecz ten związek istnieje także w drugą stronę. Psychika, a szczególnie dysfunkcyjne sposoby radzenia sobie ze stresem wpływają na ciało. Objawia się to w chronicznie napiętych mięśniach co prowadzi do zmiany postawy a w dalszej kolejności do zmiany kształtu ciała. Przez Wilhelma Reicha te zmiany zostały nazwane zbroją charakteru i połączone w modelu psychosomatycznym. Typom osobowości przyporządkowano charakterystyczne wzorce napięć mięśniowych.